22
jan 2024

Bent u al voorbereid op een vijandige "Black Out"?

Op zondagavond 21 januari was Christo Motz van 19.00 - 20.00 te gast in het radioprogramma 60 Minutes van de regionale zender RTV Zulthe, dat gepresenteerd wordt door programmamaker Jan Willem Waitz.
Centraal stond het onderwerp Black Out, over de gevolgen van een langdurige stroomuitval en hoe je je daarop kunt voorbereiden als individu en als gemeenschap.

Onderaan de tekst vindt u de knop om het gesprek terug te kunnen luisteren.

Crisispreparatie

De afgelopen twintig jaar bezocht ik veelvuldig de Baltische landen, Zweden, Finland, Oekraïne om onderzoek te doen naar de crisis preparatie aldaar.
De Finnen hebben hun defensiesysteem sinds de Koude Oorlog altijd op een hoog niveau gehouden. In tegenstelling tot de Zweden die hun leger jaren terug grotendeels ontmantelden. Nu luiden ze de alarmklok. De Baltische landen kregen vanaf 1945 te maken met een Russische bezettingsmacht, de helft van de bevolking in die landen is sindsdien etnisch Russisch. In Estland realiseert men zich dat een Russische bezetting hoogstens een kwestie van tijd is. De Kaitseliit, zeg maar de NATRES, is daar lokaal, regionaal en nationaal georganiseerd. In Oekraïne zijn er sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland lokale initiatieven om de uitval van de kritieke infrastructuur het hoofd te kunnen bieden.

Real Politik

We leven in een complexe, geo-politieke realiteit waarbij staten als China, India, Rusland, Iran en Noord-Korea (BRICS) een existentiële dreiging vormen voor de hegemonie van het westen.
De oorlog in Oekraïne heeft tot een massa-exodus geleid en het land is economisch in een vrije val terechtgekomen. De nog immer aanwezige sentimenten en uiterst beladen historie in het Oosten van Europa heeft ertoe geleid dat deze gebieden uiterst gevaarlijk zijn geworden.
De influx van miljoenen mensen uit moslimlanden en Afrika, met verschillende cultuur- en leefpatronen, leidt binnen Europa tot grootschalige problemen op alle mogelijke gebieden.
De huidige tendens binnen de EU is gericht op centralisatie van systemen en het verminderen van de invloed van lokale structuren.
De EU trekt steeds meer macht naar zich toe ten koste van nationale regeringen en parlementaire controle.

Energie transitie 

Door de omschakeling van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen, maakt het westen zich steeds meer afhankelijk van China, zij beheersen de markt in “rare earth minerals”, die nodig zijn voor onze defensie-industrie en vooral naar de productie van onrendabele windturbines en zonnepanelen gaan.
China zet dat nu al in als machtsmiddel. Poetin heeft de gasstroom niet afgesloten, dat hebben de westerse landen zelf gedaan en nu zijn we van de regen in de drup beland. Met duurzaamheid heeft het niets te maken, mijnbouw is een zeer vervuilende industrie. Onze concurrentiepositie is sindsdien enorm verslechterd.
Dat geldt ook voor onze voedsel-, medicatie- en brandstofzekerheid.

AI

Met AI maken we ons nog afhankelijker en kwetsbaarder.
Cyberterrorisme kan alles platleggen.

What if scenarios?

Wat doe je als de voedsel-, medicatie-, brandstof-, sanitatie- en watervoorziening en distributie voor langer dan 72 uur ontregeld zijn?
Hoe zullen boeren hun vee kunnen verzorgen?
Wie bevoorraadt de supermarkten?
Hoe voorkom je dat mensen massaal de weg op gaan en een “veilig” heenkomen zoeken?
Wat gebeurt er als de noodcommunicatie van de overheid uitvalt?
Hoe vangen we dat op als mensen bijna niets meer zelf kunnen, omdat ze afhankelijk zijn geworden van AI? Kennis en vaardigheden zijn dan verloren gegaan.
Wat gebeurt er wanneer men niet meer in staat is zelfstandig informatie op te zoeken en te verwerken?
Kunnen de komende generaties nog begrijpend lezen?
Veel wordt al aan AI overgelaten.
Hoe gaat het onderwijs dit dilemma oplossen?

Aandachtspunten

1. De zelfredzaamheid van de individuele mens in relatie tot de gemeenschap waar hij /zij deel van uitmaakt.
    “Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel”.
2. Ambachtelijk onderricht en lezen.
3. Het belang van lokaal bestuur.

Uitzending terug luisteren?

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Telefonisch contact

+31 6 361 445 04

Adres

Schokkerweg 74
2583 BJ Scheveningen (Den Haag)
Nederland

E-mail

info@christomotz.com

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening Christo Motz

Download mijn CV 2023