17
dec 2022

Hoe kom ik 2023 door?

Een noodplan voor tijden van chaos en disruptie

Recent las ik in de pers dat er een nieuwe campagne is gelanceerd waarbij de Nederlanders geadviseerd wordt om zich voor te bereiden op rampsituaties.
De heren Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Akerboom (AIVD) en de generaal-majoor Swillens (MIVD) waarschuwen in een gezamenlijk interview in het AD (29-11-2022) ook voor naïviteit in het bedrijfsleven.

Denk Vooruit Campagne 2009

In 2009 lanceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Denk Vooruit Campagne, waar ik bij betrokken werd.
Het was een goed initiatief, dat helaas door de politiek voortijdig werd stopgezet.

Sense of Urgency

Inmiddels zijn er ruim twaalf jaar verstreken en de geo-politieke en sociaal-economische situatie is nu alarmerender dan ooit.
Er is geen enkel plan en het gevoel van urgentie ontbreekt ten enenmale bij de meerderheid van de mensen.
Pas op het moment dat men tekorten gaat ervaren en een dagelijks brood € 25,- kost, wordt het tastbaar dat er iets mis is.

Geo-politiek

Proxy-oorlogen aan de rafelranden van Europa, mondiale machtsstrijd tussen enerzijds de USA, NATO en anderzijds China, Rusland, Iran, het dichtdraaien van de gaskranen, de alsmaar stijgende brandstof- en voedselprijzen, de bewust gecreëerde schaarste, financiële en monetaire rampspoed, hyper-inflatie, de EU-klimaatpropaganda, de tekorten aan zeldzame mineralen door de massale uitrol van zonne- en windmolenparken op land en in zee, de ongebreidelde massa import van miljoenen mensen uit Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Oekraïene, de Balkan, Turkije en de wereldwijde invoering van AI, de 24/7/365 surveillance, credit score, de invoering van de Central Bank Digital Currency (CBDC) à la China, beloven weinig goeds.

China

China ligt op ramkoers met de USA en het westen, het zwaartepunt van de geo-politieke machtsstrijd verschuift zich steeds meer richting de Indische Oceaan en de Pacific.
Omringende landen en met name Taiwan houden hun hart vast.
Onderwijl heeft vooral China economisch en geo-politiek garen gesponnen bij het verspreiden van het virus uit het biolab4 centrum in Wuhan.

The Perfect Storm

De perfecte storm ontstaat wanneer alle bewegingen en gebeurtenissen tezamen komen en wij bevinden ons momenteel in het oog van de orkaan.
Ogenschijnlijk is er niet veel aan de hand.
De kwetsbaarheid van de kritieke en logistieke infrastructuur is echter evident. Toen in maart 2021, aan de vooravond van de wereldwijde Corona maatregelen, het containerschip Ever Given in het Suez-kanaal dwars kwam te liggen, zagen we een voorproefje van een verstoring van het globale distributiesysteem.
De blokkade duurde slechts zes dagen en bleek een serieuze impact op het wereldwijde goederentransport te hebben. Normaliter voeren in die periode dagelijks vijftig schepen door het Suez- kanaal, oftewel 12 procent van de wereldwijde handel.
Onder andere medicijnen, machineonderdelen, halfgeleider producten en computerchips uit het Verre Oosten kwamen nu met grote vertraging op hun bestemming aan.
Vrijwel alle productie in het westen is in de voorgaande decennia uitbesteed aan China, vanwege de lage arbeids- en productiekosten, op die manier zijn we in een fuik terechtgekomen.

Die afhankelijkheid heeft grote gevolgen voor ons.
Recent werd bekend dat de grootste medicijn fabriek InnoGenerics in Leiden failliet is verklaard.
InnoGenerics maakte essentiële medicijnen tegen hart- en vaatziekten, antidepressiva, antipsychotica, antibiotica, pijnstillers en bloedverdunners. Medicijnen die miljoenen mensen dagelijks gebruiken.
Het bedrijf was het enige in Nederland dat op grote schaal generieke medicijnen kan produceren, waarop geen patent meer rust. De overheid is niet bereid om deze fabriek van faillissement te redden.
Daarmee worden we nog afhankelijker van cruciale medicijnen uit het buitenland.
Het huidige kabinet vindt dat we voor medicijnen minder afhankelijk moeten worden van China en India omdat de productie daar goedkoper kan. Hoe vindt het kabinet dat het gaat?

Uitval Kritieke Infrastructuur

Terwijl de grond van de boeren in snel tempo onteigend wordt en de vissers hun visgronden steeds kleiner zien worden, wordt duidelijk hoe afhankelijk wij zijn van de lokale voedselvoorziening. Wie gaat al die miljoenen mensen voeden?
Als er onverhoeds een kink in de kabel ontstaat, de stroomvoorziening wegvalt, en de logistieke bevoorrading tot stilstand komt, zijn we niet in staat om ruim achttien miljoen mensen in ons land te voorzien van voldoende medicijnen, voedsel, drinkwater en warmte.
Wat ga je dan doen als burger, wanneer de temperaturen dalen tot onder het vriespunt en iedereen in het donker zit?
De winkels niet bevoorraad kunnen worden en de apotheken leeg raken?
Dat zijn serieuze risico’s waar we nu meer en meer mee te maken kunnen gaan krijgen.

Cyber Terreur

Computersystemen en -netwerken maken deel uit van de kritieke infrastructuur en die functioneren op basis van elektriciteit.
Wereldwijd zijn er “hackers” actief, in opdracht van misdaadsyndicaten, buitenlandse mogendheden en terreurorganisaties. Het blokkeren van bijvoorbeeld het elektronische betalingsverkeer kan grote gevolgen hebben. Een uitstekend argument voor het handhaven van chartaal geld.

Green Deal

Ons stroomnet wordt steeds zwaarder belast door de energiepolitiek van de EU.
“Iedereen” moet verplicht elektrisch gaan rijden. Naast de ecologische verwoesting zijn er de onethische aspecten met betrekking tot de winning van zeldzame mineralen en grondstoffen door zwarte kinderen in Congo. Bovendien leidt deze energiepolitiek tot totale afhankelijkheid van China, dat zijn machtsinvloed de afgelopen decennia enorm heeft versterkt.
In het Noordwesten van Duitsland en op de Noordzee staan inmiddels duizenden windturbines, die onregelmatig, met grote pieken en dalen, stroom leveren.
Dat zorgt voor extreme onevenwichtigheden in de aanvoer en kan het stroomnetwerk in heel Europa ontregelen en zelfs platleggen.

Fossiele grondstoffen zijn tot in lengte van dagen voorradig, het gebruik van gas, olie en kernenergie zorgt voor de noodzakelijke stabiliteit.
De nood is inmiddels hoog, het zegt genoeg dat de overheid om is met betrekking tot de bouw van nieuwe kerncentrales, het duurt echter nog twintig jaar voordat deze in gebruik genomen kunnen worden.
Nederland ligt op een onuitputtelijke gasbel maar toch wordt de Green Deal uitgerold, die onze militaire, geo-politieke en economische machtspositie ondermijnt ten faveure van Rusland en China.

EU-sancties

De sancties van de EU tegen de Russische Federatie als reactie op de inval in Oekraïne sorteren geen effect, Europa heeft zichzelf in de voet geschoten. De Russen leveren ongehinderd gas en olie aan de rest van de wereld, ook aan de USA. Vanuit India worden schepen met Russisch gas alsnog maar nu tegen veel hogere prijzen naar Europa getransporteerd.
Bovendien zijn de Russische Federatie en China in elkaars armen gedreven. Er is een nieuw economisch blok ontstaan waar belangrijke landen zich al bij hebben aangesloten. Dat leidt tot een verschuiving in de globale machtsverhoudingen.

Een beer in het nauw

Onderwijl gaan de troepenopbouw en wapenleveranties in Europa ten behoeve van Oekraïene onverminderd door. Het is een kwestie van tijd voordat een door de Russen of Oekraïeners gelanceerde raket in een NATO-lidstaat terechtkomt. Artikel 5 kan in dat geval in werking treden. De legerleiding van de Russische Federatie heeft al meerdere keren aangegeven dat ze tactisch nucleaire raketten in zullen zetten, wanneer het NATO-optreden hen te gortig wordt.
Met een totale kernoorlog is alles ineens voorbij.

Handelingsperspectieven

Ondanks alle rampspoed gaat het erom dat je zelf het vege lijf redt en je hoofd boven water houdt.
Zelfredzaamheid, veerkracht, mentale en fysieke fitheid zijn cruciaal.
Beweeg, ga dagelijks wandelen met je eigen hond of de hond van je buren, eet voor zover mogelijk onbespoten groenten en fruit, eet vlees van de biologische boer en slager, verbouw je eigen groente. Verbind je aan een coöperatie van landbouwwinkels, zodat je weet waar je voedsel vandaan komt.
Slaap veel en goed.
Lees en studeer.
Adem diep en bewust.
Mediteer en bid.
Wees alert en bewust van je omgeving.
Verwacht altijd het onverwachte.
Geef niemand het voordeel van de twijfel.
Pluk het moment.
Zwemmen in open water versterkt je immuunsysteem.
Leer vechten, train cross-fit, loop hard, ga fietsen.
Ondersteun je lokale gemeenschap met jouw expertise.

Elementary Survival Medicine

In mijn boek Elementary Survival Medicine, tweede editie juni 2022, vind je deze aanbevelingen en nog veel meer praktische tips: een uitgebreide eerste hulp handleiding, overlevingsvaardigheden, welke planten eetbaar zijn, hoe je water kunt filteren, hoe je je mentaal overeind houdt.
Het beschrijft de risico’s en mogelijkheden in barre omstandigheden. Wat je kunt doen om te overleven en de impact te verminderen voor jezelf en je gezin, je familie en de gemeenschap waar je deel van uitmaakt.

Te bestellen via deze link.

 

 

 

 

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Telefonisch contact

+31 6 361 445 04

Adres

Schokkerweg 74
2583 BJ Scheveningen (Den Haag)
Nederland

E-mail

info@christomotz.com

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening Christo Motz

Download mijn CV 2023